Đánh giá bài viết

Bấm vào đây để tải về Marketing Technology Landscape Supergraphic (2018) — 4.6MB Slide

(ảnh đồ họa có độ phân giải cao hơn)

Bản đồ Martech năm nay thực sự có đến 6.829 giải pháp công nghệ marketing đến từ 6.242 nhà cung cấp trên thế giới.

Để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cảnh quan Martech này, kích thước của cảnh quan martech 2018 tương đương với tất cả các cảnh quan công nghệ marketing mà từ năm 2011 đến năm 2016.

Để tham khảo, dưới đây là các phiên bản cảnh quan qua các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, và 2017

Soure: Chiefmartec

Edit by Vu Doan – MarTechToday.vn

Thảo luận về chủ đề này

thảo luận