Tối Ưu Kết Quả Kinh Doanh Trên Sàn Thương Mại Điện Tử – Part 3: Conversion Rate & Comprehensive Score

CR

Author: Trà Bô Bài viết được xuất bản lần đầu tại Donnie Chu ‘s Blog Khi chia sẻ vui lòng ghi đúng nguồn nếu bạn là một người văn minh Note: Bài viết này là kết thúc của … Xem chi tiết

Tối Ưu Kết Quả Kinh Doanh Trên Sàn Thương Mại Điện Tử – Part 2: Bounce Rate

bounce rate

Author: Trà Bô Bài viết được xuất bản lần đầu tại Donnie Chu ‘s Blog Khi chia sẻ vui lòng ghi đúng nguồn nếu bạn là một người văn minh ———————- Đầu tiên bạn phải hiểu các sàn … Xem chi tiết