(Bài viết hơi dài nhưng nhiều tâm tư, dành riêng cho người trẻ-) 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐈: 𝐒𝐖𝐎𝐓 Hôm vừa rồi, trong lớp học Digital MasterClass